Aktualności >>>

2017-03-09 05:58:39Kolejny nabór nabór wniosków na dotacje unijne dla przetwórców żywności.
Zbliża się termin kolejnego naboru wniosków na dotacje unijne dla przetwórców żywności oraz firm prowadzących handel hurtowy żywnością. Zgodnie z harmonogramem I kwartale 2017 roku ARiMR będzie przyjmować wnioski Więcej...

2017-03-09 05:57:04Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór na dotacje w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą ubiegać się o dotacje unijne na produkcję energii z OZE. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na instalacje fotowoltaiczne. Więcej...

2017-03-09 05:50:28Można składać wnioski na dotacje unijne dla przedsiębiorców ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Więcej...

2017-03-09 05:53:57Rozpoczął się nabór wniosków na dotacje unijne dla przedsiębiorców z Koszalińsko-Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Więcej...

2017-03-01 11:55:29100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ? wkrótce nabór wniosków.
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolników. 100 000 PLN na start mogą otrzymać rolnicy i domownicy. Wnioski należy składać do oddziału regionaln Więcej...

2017-03-01 11:43:47Dotacje unijne na rozwój turystyki w woj. Zachodniopomorskim.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji w zakresie atrakcj Więcej...

2017-02-09 16:17:26Wkrótce ARiMR ogłosi nabór wniosków na dotacje unijne dla przetwórców żywności.
Zbliża się termin kolejnego naboru wniosków na dotacje unijne dla przetwórców żywności oraz firm prowadzących handel hurtowy żywnością. Zgodnie z harmonogramem I kwartale 2017 roku ARiMR będzie przyjmować wnioski na wsparcie inwestycji Więcej...

2017-02-09 16:14:56Będą jeszcze nabory na modernizację gospodarstw rolnych.
Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków na dotacje unijne w ramach ostatniego naboru dotyczącego racjonalizacji i poprawy gospodarowania, czyli w obszarze D muszą uzbroić się w cierpliwość. Na kolejne nabory ARiMR przeznaczy 607 mln euro. Więcej...

2017-02-08 12:06:58100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się 13 marca
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiega Więcej...

2017-02-05 14:58:27Rozpoczyna się nabór wniosków na dotacje unijne dla przedsiębiorców ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metro.... Więcej...

Strona głównaMamy za sobą dotacje unijne z programów przedakcesyjnych, fundusze unijne z częściowego budżetu 2004-2006 oraz sześcioletni okres dotacji unijnych z lat 2007 – 2013. Obecnie zaczynamy – z opóźnieniem – kolejny okres dotacji unijnych.  W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Na tę kwotę składają się:

 • ok. 76,9 mld euro dotacji unijnych dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro dotacji na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
 • ok. 700 mln euro dotacji unijnych dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • 4,1 mld euro dotacji unijnych na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
 • ok. 473 mln euro dotacji unijnych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ok. 287 mln euro z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok 71 mln euro dotacji unijnych na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Dotacje unijne można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli dotacji unijnych w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa.

W dokumencie przedstawiono m.in.: 

 • najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych,
 • powiązania pomiędzy funduszami unijnymi a dokumentami strategicznymi,
 • podział funduszy unijnych na poszczególne dziedziny,
 • układ programów operacyjnych,
 • podział odpowiedzialności za zarządzanie dotacjami europejskimi pomiędzy szczebel regionalny i centralny.

  Zgodnie z Umową Partnerstwa dotacje unijne zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich:
 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
 • poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,
 • podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Umowa Partnerstwa: pobierz: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/UP_pl.pdf

Krajowe programy operacyjne.

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności działają poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Podział dotacji unijnych na programy krajowe:

1.  Program Infrastruktura i Środowisko: 27,41 mld euro dotacji.

2. Program Inteligentny Rozwój: 8,61 mld euro dotacji.

3. Program Polska Cyfrowa: 2,17 mld euro dotacji.

4. Program Wiedza Edukacja Rozwój: 4,69 mld euro dotacji.

5. Program Polska Wschodnia: 2 mld euro dotacji.

6. Pomoc techniczna: 700,12 mln euro dotacji.

Regionalne programy operacyjne.

Obecnie (z 7 miesięcznym opóźnieniem)  zaakceptowane są wszystkie Regionalne Programy Operacyjne. Przygotowywały je samorządy województw. RPO to główne źródło dotacji unijnych dla przedsiębiorców (oraz samorządów).

W latach 2014-2020 samorządy województw zarządzają około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Inwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne.
Kwoty środków unijnych na wybrane programy regionalne:

1. Woj. Dolnośląskie: 2 252 547 000 euro dotacji - http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767

2. Woj. Lubelskie: 2 230 958 174 euro dotacji - http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/

3. Woj. Łódzkie: 2 256 049 115 euro dotacji - http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa-2014-2020

4. Woj. Zachodniopomorskie: 1 601 840 138 euro dotacji: www.perspektywa2020.wzp.pl

Więcej: www.mir.gov.pl

Bardzo ważnym źródłem dotacji unijnych dla polskich przedsiębiorców (głównie z rynku żywnościowego, ale nie tylko) jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W tym Programie znajduje się kwota: 13,5 mld euro - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

ŻYCZYMY POWODZENIA PRZY STARANIACH O DOTACJE UNIJNE I …ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Copyright © 2006 by Favorit. Made by WAWRUS