Aktualno艣ci >>>

2016-11-21 09:45:53Lokalna Grupa Dzia艂ania DIROW og艂asza nabory wniosk贸w na dotacje unijne (podejmowanie oraz rozw贸j dzia艂alno艣ci gospodarczej).
Szansa na unijne dotacje w gminach Gmina Banie, Gmina i Miasto Cedynia, Gmina Gryfino, Gmina i Miasto Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina i Miasto Mory艅, Gmina i Miasto Chojna. Lokalna Grupa Dzia艂ania Dolnoodrza艅ska Inicjatywa Rozwoju Obszar贸w Wi臋cej...

2016-11-20 09:12:09Kolejny konkurs na dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w woj. zachodniopomorskiego.
Og艂oszony zosta艂 kolejny konkurs na dotacje unijne dla wybranych grup przedsi臋biorc贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Dotacje mog膮 otrzyma膰 przedsi臋biorstwa dzia艂aj膮ce w nast臋puj膮cych obszarach: Wi臋cej...

2016-11-20 09:10:21Zbli偶a si臋 termin kolejnego naboru wniosk贸w na dotacje unijne dla przetw贸rc贸w 偶ywno艣ci.
W I kwartale 2017 roku ARiMR b臋dzie przyjmowa膰 wnioski na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produkt贸w rolnych, obr贸t nimi lub ich rozw贸j w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020. Wi臋cej...

2016-11-20 09:09:12Du偶e dotacje unijne na innowacje w rolnictwie.
W I kwartale 2017 roku rozpocznie si臋 nab贸r wniosk贸w na dotacje unijne zwi膮zane z opracowywaniem i wdra偶aniem innowacji w rolnictwie. Dotacja mo偶e wynie艣膰 nawet 12 mln PLN. Wi臋cej...

2016-11-20 09:07:39Dotacje unijne dla rolnik贸w na rozpocz臋cie dzia艂no艣ci
Ju偶 za kilka miesi臋cy rolnicy (i domownicy rolnik贸w) b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o dotacje unijne na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej. B臋d膮 oni mogli otrzyma膰 100 000 PLN dotacji unijnej na dobry pocz膮tek Wi臋cej...

2016-11-20 09:05:37Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na rzecz rolnictwa
Zbli偶a si臋 zako艅czenie naboru wniosk贸w na dotacje unijne zwi膮zane z rozwojem przedsi臋biorczo艣ci w zakresie 艣wiadczenia us艂ug na rzecz rolnictwa. Nab贸r wniosk贸w trwa od 31 pa藕dziernika i zako艅czy 29 listopada 2016 r. Wi臋cej...

2016-10-18 05:30:04LGD rozpocz臋艂y nabory wniosk贸w na dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w z teren贸w wiejskich.
Ruszy艂y d艂ugo oczekiwane nabory wniosk贸w na dotacje unijne zwi膮zane z przedsi臋biorczo艣ci膮 na terenach wiejskich. W obecnym bud偶ecie dysponentem tych 艣rodk贸w s膮 Lokalne Grupy Dzia艂ania (LGD). Dotacje s膮 przeznaczone na rozw贸j lub zak艂adanie przedsi臋biorstw Wi臋cej...

2016-10-18 05:28:16Do 28 pa藕dziernika 2016 r. trwa nab贸r wniosk贸w dla rolnik贸w na dotacje zwi膮zane z przetw贸rstwem 偶ywno艣ci.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczeg贸艂owe informacje o prawach i obowi膮zkach beneficjent贸w, okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania oraz wyp艂at Wi臋cej...

2016-09-22 06:29:27Dotacje dla przedsi臋biorc贸w z teren贸w wiejskich.
W obecnym bud偶ecie dotacje unijne z dawnego dzia艂ania Tworzenie i rozw贸j mikroprzedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych na terenach wiejskich przekazane zosta艂y w zarz膮dzanie Lokalnym Grupom Dzia艂ania. Rozpatrywaniem wniosk贸w i przyznawaniem dotacji zajmowa膰 si臋 Wi臋cej...

2016-09-15 07:15:15Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego.
Centrum Obs艂ugi Przedsi臋biorcy dzia艂aj膮ce jako Instytucja Po艣rednicz膮ca we wdra偶aniu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 ? 2020 og艂osi艂o nab贸r wniosk贸w na dotacje unijne dla M艢P z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. W puli Wi臋cej...

Strona g艂贸wnaMamy za sob膮 dotacje unijne z programów przedakcesyjnych, fundusze unijne z cz臋艣ciowego bud偶etu 2004-2006 oraz sze艣cioletni okres dotacji unijnych z lat 2007 – 2013. Obecnie zaczynamy – z opó藕nieniem – kolejny okres dotacji unijnych.  W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójno艣ci.

Na t臋 kwot臋 sk艂adaj膮 si臋:

 • ok. 76,9 mld euro dotacji unijnych dost臋pnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro dotacji na wsparcie bezrobotnej i nie ucz膮cej si臋 m艂odzie偶y,
 • ok. 700 mln euro dotacji unijnych dost臋pnych w programach Europejskiej Wspó艂pracy Terytorialnej,
 • 4,1 mld euro dotacji unijnych na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu w ramach instrumentu „艁膮cz膮c Europ臋”,
 • ok. 473 mln euro dotacji unijnych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj膮cym (FEAD) na programy, które zapewni膮 偶ywno艣膰 dla osób najbardziej potrzebuj膮cych oraz odzie偶 i inne podstawowe artyku艂y osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ok. 287 mln euro z zarz膮dzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczn膮,
 • ok 71 mln euro dotacji unijnych na dzia艂ania innowacyjne zwi膮zane z rozwojem obszarów miejskich.

Dotacje unijne b臋dzie mo偶na zainwestowa膰 m.in. w badania naukowe i ich komercjalizacj臋, kluczowe po艂膮czenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsi臋biorczo艣ci, transport przyjazny 艣rodowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzacj臋 kraju (szerokopasmowy dost臋p do Internetu, e-us艂ugi administracji) czy w艂膮czenie spo艂eczne i aktywizacj臋 zawodow膮.

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdzi艂a Umow臋 Partnerstwa - najwa偶niejszy dokument okre艣laj膮cy strategi臋 inwestowania nowej puli dotacji unijnych w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zako艅czy艂 negocjacje Umowy Partnerstwa.

W dokumencie przedstawiono m.in.: 

 • najwa偶niejsze zasady inwestowania funduszy unijnych,
 • powi膮zania pomi臋dzy funduszami unijnymi a dokumentami strategicznymi,
 • podzia艂 funduszy unijnych na poszczególne dziedziny,
 • uk艂ad programów operacyjnych,
 • podzia艂 odpowiedzialno艣ci za zarz膮dzanie dotacjami europejskimi pomi臋dzy szczebel regionalny i centralny.

  Zgodnie z Umow膮 Partnerstwa dotacje unijne zostan膮 zainwestowane w te obszary, które w najwi臋kszym stopniu przyczyni膮 si臋 do rozwoju Polski. W艣ród nich:
 • zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci gospodarki,
 • popraw臋 spójno艣ci spo艂ecznej i terytorialnej kraju,
 • podnoszenie sprawno艣ci i efektywno艣ci pa艅stwa.

Nominalnie wci膮偶 najwi臋cej b臋dziemy inwestowa膰 w infrastruktur臋 transportow膮 (drogow膮 i kolejow膮), ale najwi臋kszy wzrost wydatków dotyczy膰 b臋dzie innowacyjno艣ci i wsparcia przedsi臋biorców. Dzi臋ki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. po偶yczek, por臋cze艅) b臋dzie mo偶na wesprze膰 wi臋cej projektów realizowanych przez ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa. Nadal finansowane b臋d膮 inwestycje w ochron臋 艣rodowiska i energetyk臋, tak偶e projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdzia艂ania wykluczeniu spo艂ecznemu.

Umowa Partnerstwa: pobierz: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/UP_pl.pdf

Krajowe programy operacyjne.

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójno艣ci zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 艣wi臋tokrzyskie, warmi艅sko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarz膮dza膰 b臋dzie minister w艂a艣ciwy ds. rozwoju regionalnego.

Podzia艂 dotacji unijnych na programy krajowe:

1.  Program Infrastruktura i 艢rodowisko: 27,41 mld euro dotacji.

2. Program Inteligentny Rozwój: 8,61 mld euro dotacji.

3. Program Polska Cyfrowa: 2,17 mld euro dotacji.

4. Program Wiedza Edukacja Rozwój: 4,69 mld euro dotacji.

5. Program Polska Wschodnia: 2 mld euro dotacji.

6. Pomoc techniczna: 700,12 mln euro dotacji.

Regionalne programy operacyjne.

Obecnie (z 7 miesi臋cznym opó藕nieniem)  zaakceptowane s膮 wszystkie Regionalne Programy Operacyjne. Przygotowywa艂y je samorz膮dy województw. RPO to g艂ówne 藕ród艂o dotacji unijnych dla przedsi臋biorców (oraz samorz膮dów).

W latach 2014-2020 samorz膮dy województw b臋d膮 zarz膮dza膰 oko艂o 40 proc. funduszy polityki spójno艣ci - 31,28 mld euro. Zainwestuj膮 te pieni膮dze poprzez regionalne programy operacyjne.
Kwoty 艣rodków unijnych na wybrane programy regionalne:

1. Woj. Dolno艣l膮skie: 2 252 547 000 euro dotacji - http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767

2. Woj. Lubelskie: 2 230 958 174 euro dotacji - http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/

3. Woj. 艁ódzkie: 2 256 049 115 euro dotacji - http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa-2014-2020

4. Woj. Zachodniopomorskie: 1 601 840 138 euro dotacji: www.perspektywa2020.wzp.pl

Pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych planowane s膮 w IV kwartale 2015 roku.

Wi臋cej: www.mir.gov.pl

Bardzo wa偶nym 藕ród艂em dotacji unijnych dla polskich przedsi臋biorców (g艂ównie z rynku 偶ywno艣ciowego, ale nie tylko) jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W tym Programie znajduje si臋 kwota: 13,5 mld euro - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

呕YCZYMY POWODZENIA PRZY STARANIACH O DOTACJE UNIJNE I …ZAPRASZAMY DO WSPÓ艁PRACY.

Copyright © 2006 by Favorit. Made by WAWRUS